Projecten

Self Service Identity Portal en migratie naar Okta

Automotive

Met ca 30.000 accounts is eerst een migratie naar GSuite gedaan aangevuld met een beheerportal voor accounts.

Deze portal is daarna gemigreerd naar Okta. Okta is ondertussen uitgegoed tot een portal waar honderden applicaties op aangesloten zijn.

BHV

Overheid

Aangesloten op interne systemen wordt bijgehouden of in verschillende delen van het gebouw voldoende bhv'ers aanwezig zijn ten opzichte van het aantal medewerkers en bezoekers. Hierdoor is het mogelijk om de dichtstbijzijnde bhv'ers naar een locatie te sturen voor de meest snelle en efficiente inzet bij een incident.

Credential Database

Advocatuur

Applicatie ontwikkeld in samenwerking met partners voor een aantal grote advocatenkantoren. Uitgangspunt was een zo’n eenvoudig en compleet mogelijke omgeving voor het bijhouden van zaken die gebruikt kunnen worden voor kennisoverdracht, promotie en nieuwe pitches.

Webwinkel

Een van de grootste webwinkels met biologische katoen en textiel voor consumenten en B2B binnen Europa is www.purecoverz.nl en www.purefabricz.com. Doel van de website was zo’n compleet mogelijke product informatie aan de bezoekers te geven, maar ook een zo’n eenvoudig mogelijk beheer van producten en afwikkeling van bestellingen.