Met vele jaren ervaring in technische projectleiding, ontwikkeling, als coordinator en dba is de hoeveelheid projecten te veel om op te noemen. Om toch een beeld te geven van de projecten waar de afgelopen tijd aan gewerkt is, volgt hieronder een aantal voorbeelden.

 

Self Service Identity Portal

Automotive

Met ruim 12.000 accounts is dit één van de grotere Google Apps  for Work omgevingen van Europa. Zelfstandige bedrijven zijn hierbij gemigreerd vanaf hun eigen Lotus Notes of Exchange omgeving naar Google Apps. Spin-off van deze migratie is een AD-omgeving met ca 20.000 accounts die gebruikt wordt voor authenticatie van andere applicaties. Om beheer van deze 20.000 accounts overzichtelijk te houden en om het aantal supporttickets laag te houden, is er een service-portal voor decentraal beheer. Door de eenvoudige aansluiting zijn er op dit moment, naast Google Apps for Work nog 30 applicaties aangesloten die de portal als een authenticatie en autorisatie platform gebruiken.

BHV

Overheid

Aangesloten op interne systemen wordt bijgehouden of in verschillende delen van het gebouw voldoende bhv'ers aanwezig zijn ten opzichte van het aantal medewerkers en bezoekers. Hierdoor is het mogelijk om de dichtstbijzijnde bhv'ers naar een locatie te sturen voor de meest snelle en efficiente inzet bij een incident.

Credential Database

Advocatuur

Applicatie ontwikkeld in samenwerking met partners voor een aantal grote advocatenkantoren. Uitgangspunt was een zo’n eenvoudig en compleet mogelijke omgeving voor het bijhouden van zaken die gebruikt kunnen worden voor kennisoverdracht, promotie en nieuwe pitches.

Webwinkel

Een van de grootste webwinkels met biologische katoen en textiel voor consumenten en B2B binnen Europa. Doel van de website was zo’n compleet mogelijke product informatie aan de bezoekers te geven, maar ook een zo’n eenvoudig mogelijk beheer van producten en afwikkeling van bestellingen. 

Technische coördinator

Van wan-netwerken, troubleshooten, changes voorbereiden, draaiboeken maken, en het aanspreekpunt zijn tussen de gebruiker en de externe leverancier. Om de vertaling van de vraag te ondersteunen en de voorgestelde oplossing te beoordelen.

Hierbij zijn migraties gedaan van datacenters naar VM-Ware, data migraties en SQL consolidatie.